Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Voľby do orgánov samosprávy obcí 202212.07.2022dc230_Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie.pdf
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 202212.07.202241998_Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie.pdf