Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Zápisnica OVK voľby do Európskeho parlamentu 202410.06.202410.06.202875aa9_Zápisnica OVK vo voľbách do Európskeho parlamentu 2024.pdf
Výročná správa01.05.202410.08.2026c4a29_Výročná_správa_obce_rok_2023.pdf
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 202301.05.202410.06.20269a8d7_Záverečný účet obce Ratvaj za rok 2023.pdf
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Ratvaj21.02.202421.02.202600811_odpad.pdf
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov v ochrannom pásme10.04.202411.05.2024c4f6f_VSD výrub krovín a stromov.pdf
Návrh VZN č. 1/2024 Požiarny poriadok obce29.02.202420.03.2024772d4_VZN 1 2024 požiarný poriadok obce.docx
6. zasadnutie obecného zastupiteľstva13.03.202413.03.2024e76ca_pozvánka na 6. zasadnutie OZ.docx
oznámenie o plánovanom výrube08.02.202408.02.20247d9fe_Oznámenia (1).docx7d9fe_Upozornenie_miestný_úrad.docx
5. zasadnutie obecného zastupiteľstva20.12.202320.12.202346a73_Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia OZ.docx46a73_uznesenia OZ.docx
Projekt je podporený z rozpočtu PSK02.10.202318.12.2023ecfa5_farebne vyzva-poslancov_editovatelne-pdf.pdf
Pozvánka obecné zastupiteľstvo04.12.202313.12.2023e141e_pozvánka na 5. zasadnutie OZ.docx
Návrh VZN č. 2/2023 o platených službách obce Ratvaj29.11.202313.12.2023d9533_VZN o platených službách obecného úradu 2024.docx
Návrh VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ratvaj27.11.202313.12.2023d470f_OBEC_dane.docx
Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 202627.11.202313.12.2023b11b5_rozpočet_na_schválenie_príjem.pdf81e1d_vydavky.pdf
Zápisnica OVK voľby 202302.10.202302.10.2023b7ddf_705_525081_1_NRSR_OkrskovaZapisnica.html
4.zasadnutie obecného zastupiteľstva20.09.202320.09.2023f825f_Pozvánka 4. zasadnutie OZ.pdf
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu26.07.202326.07.202359bd0_hlasovanie email.docx
Adresa na delegovanie člena do OVK26.07.202326.07.20233f807_delegovanie clena.docx
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu21.06.202321.06.202333f9b_Stanovisko_k_ZÚ_2022 (2).doc
Určenie volebnej miestnosti21.06.202321.06.2023b3a7b_volebna miestnost.docx