Demografický vývoj

rok 1910     95 obyvateľov

rok 1999    132 obyvateľov

rok 2005    136 obyvateľov

rok 2007    133 obyvateľov

rok 2009    141 obyvateľov

rok 2011    142 obyvateľov / muži - 69, ženy - 73 / 

 

rok 2012    142 obyvateľov

                  32 domácností

                    2 neobývané rodinné domy

                    5 rodinných domov do výstavbe