Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
VZN 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - návrh28.11.2022
Rozpočet 202328.11.202208984_Rozpočet_2023_a_2020-2025.pdf2b7c7_rozpočet 2023-2025.pdf
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA26.09.2022ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA185c1_Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva 2022 R.pdf
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY STAROSTU OBCE26.09.202271ea0_ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY STAROSTU OBCE 2022.pdf
Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie12.07.2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí 202212.07.2022dc230_Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie.pdf
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 202212.07.202241998_Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie.pdf