Projekty
PROJEKTY

Vybavenie kuchynky a spoločenskej miestnosti

  • z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja
  • realizácia projektu: 2022
  • výška dotácie:    1500 € dotácia z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja